Gminny Konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"

Dnia  26.02.2014 w Urzędzie Gminy w Kępicach odbył się gminny etap konkursu "Młodzież zapobiega pożarom". Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy II gimnazjum Dawid Stocki, który okazał się bezkonkurencyjny zarówno w części pisemnej jak i ustnej konkursu. Etap pisemny składał się z 20 pytań sprawdzających szeroką wiedzę o pożarnictwie , a podczas etapu ustnego trzeba było odpowiedzieć na 3 pytania dotyczące nie tylko ochrony pożarowej ale i rozpoznać i omówić sprzęt gaśniczy.
Dawid weźmie udział w eliminacjach powiatowych tego konkursu , który odbędzie się w Słupsku w marcu. Życzymy powodzenia!

Dodatkowe informacje

stat4u